Учениците от 2 а и 2б класове с класни ръководители Иванка Панайотова и Любомира Калудева проведоха иновативен урок в часа по Технологии и предприемачество . Целта на урока беше запознаване с различните видове материали ( дърво, метал, пластмаса, хартия) и начина за тяхното прилагане в изработването на къщички и хранилки за птици, в направата на които се включиха и родители. Учениците работиха с желание и останаха доволни и щастливи, когато видяха, че къщичките са закачени в двора на училището.

x