НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. ЛОЗНИЦА

ЗАПОВЕД

№ РД-28-187 / 31.05.2021 г.

На основание: чл.259, ал.1 от ЗПУО и Заповед № РД 09-472 / 27.11.2020 г. на МОН

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

График на допълнителните компенсиращи мерки, занимания по интереси и проектни дейности за учениците от І-ІІІ клас за периода

01.06.-23.06.2021 г., както следва:

„а“ и I „б“ клас

01.06. – Индивидуална работа с ученици с обучителни затруднения/ П.Недева, Ат.Тупева/

02.06. – Индивидуална работа с ученици с обучителни затруднения/ П.Недева, Ат.Тупева/

03.06. – Занимания по интереси:

„Математически приключения“ /П.Недева/

„Забавна математика“ /Ат.Тупева/

04.06. – Екскурзия с учебна цел – Варна, Белослав/П.Недева, Ат.Тупева, В.Елисеева, Д.Йорданова/

07.06. – Индивидуална работа с ученици с обучителни затруднения/ П.Недева, Ат.Тупева, В.Елисеева, Д.Йорданова/

08.06. – Индивидуална работа с ученици с обучителни затруднения/ П.Недева, Ат.Тупева, В.Елисеева, Д.Йорданова/

09.06. – Индивидуална работа с ученици с обучителни затруднения/ П.Недева, Ат.Тупева, В.Елисеева, Д.Йорданова/

10.06. – Индивидуална работа с ученици с обучителни затруднения/ П.Недева, Ат.Тупева, В.Елисеева, Д.Йорданова/

11.06. – Индивидуална работа с ученици с обучителни затруднения/ П.Недева, Ат.Тупева, В.Елисеева, Д.Йорданова/

14.06. – Индивидуална работа с ученици с обучителни затруднения/ П.Недева, Ат.Тупева, В.Елисеева, Д.Йорданова/

15.06. – Индивидуална работа с ученици с обучителни затруднения/ П.Недева, Ат.Тупева, В.Елисеева, Д.Йорданова/

16.06 – Индивидуална работа с ученици с обучителни затруднения/ П.Недева, В.Елисеева, Д.Йорданова/

17.06 – Индивидуална работа с ученици с обучителни затруднения/ П.Недева, Ат.Тупева, В.Елисеева, Д.Йорданова/

18.06. – Индивидуална работа с ученици с обучителни затруднения/ П.Недева, В.Елисеева, Д.Йорданова/

21.06. –  Творчески дейности

22.06. – Индивидуална работа с ученици с обучителни затруднения/ П.Недева, Ат.Тупева, В.Елисеева, Д.Йорданова/

23.06. – Индивидуална работа с ученици с обучителни затруднения/ П.Недева, Ат.Тупева, В.Елисеева, Д.Йорданова/

 

І„а“ клас

Понеделник 7.06./14.06./21.06.    

1.Клуб „Знайко”- 2 учебни часа / Севдалина Хинков

2.Занимания по интереси- Арт училище – 2 учебни часа/Любомира Калудева

Вторник   1.06./8.06./15.06./22.06.          

1.Математически приключения-2 учебни часа / Севдалина Хинкова

2.Занимания по интереси- Спортни игри-2 учебни часа / Любомира Калудева

Сряда 2.06./9.06./16.06./23.06.                          

1.Забавен английски език-2 учебни часа / Севдалина Хинкова

2.Екскурзия, наблюдение на природни обекти и трудова дейност на хората-2 учебни часа/Любомира Калудева

Четвъртък   3.06./10.06./17.06.            

1. Индивидуална работа с ученици с обучителни затруднения – Севдалина Хинкова/ Любомира Калудева

2. Индивидуална работа с ученици с обучителни затруднения – Севдалина Хинкова/                           Любомира Калудева

Петък     4.06./11.06./18.06.                  

1. Индивидуална работа с ученици с обучителни затруднения – Севдалина Хинкова/ Любомира Калудева

2. Индивидуална работа с ученици с обучителни затруднения – Севдалина Хинкова/                           Любомира Калудева

І„б“ клас

Понеделник     7.06./14.06./21.06.                                                                                     

1. Занимания по основните учебни предмети – български език/ Валя Стефанова

2. Спортни дейности                                                    учител Валя Стефанова

Вторник         1.06./8.06./15.06./22.06.

1. Занимания по основните учебни предмети – български език/ Валя Стефанова

2. Спортни дейности                                                     учител Валя Стефанова

Сряда   2.06./9.06./16.06./23.06.

1. Занимания по основните учебни предмети – математика/ Валя Стефанова

2. Творчески дейности                                                учител Валя Стефанова

3. Работа с изоставащи ученици на 23.06.2021г       учител Айсел Хаджиева

Четвъртък   3.06./10.06./17.06.

1. Занимания по основните учебни предмети – математика/ Валя Стефанова

2. Творчески дейности                                                  учител Валя Стефанова

3. Работа с изоставащи ученици на 10.06.2021г       учител Айсел Хаджиева

4. Занимателен англ.език на 17.06.2021г                     учител Айсел Хаджиева

Петък    4.06./11.06./18.06.

1. Поход / Валя Стефанова и Айсел Хаджиева

2. Наблюдение                                                                учител Валя Стефанова

3.Занимателен английски език                                    учител Айсел Хаджиева

Забележка: 09.06.2021г. ( сряда) – екскурзия с учебна цел

 

III “а’’ клас

01.06. – 1 юни –„Ден на детето“- В.Хашимова и Д.Иванова

02.06. – „Аз обичам да чета“ – посещение на училищната библиотека — В.Хашимова и Д.Иванова

02.06. – ЗИ“Забавен англ.език“-А.Хаджиева

03.06. – “Игри на стадиона“- В.Хашимова и Д.Иванова

03.06. – ЗИ“Аз уча и играя на английски език“- А.Хаджиева

04.06. – Посещение на къща-музей в град Лозница “Къща на наследството“ – В.Хашимова и Д.Иванова

07.06. – Екскурзия- Лозница- Велико Търново- Шипка-Етъра – В.Хашимова и Д.Иванова

08.06. – “Математиката лесна и интересна“- В.Хашимова и Д.Иванова

08.06. – ЗИ“Забавен англ.език“-А.Хаджиева

09.06. –“Математиката лесна и интересна“- В.Хашимова и Д.Иванова

09.06. – ЗИ“Аз уча и играя на английски език“- А.Хаджиева

10.06. – “Математиката лесна и интересна“- В.Хашимова и Д.Иванова

11.06. – Мини Мастършеф – сандвичи – В.Хашимова и Д.Иванова

14.06. – “Четене сред природата“ В.Хашимова и Д.Иванова

14.06. – ЗИ“Забавен англ.език“-А.Хаджиева

15.06. – “Обичам и пазя природата“- В.Хашимова и Д.Иванова

15.06. – ЗИ“Аз уча и играя на английски език“- А.Хаджиева

16.06. – “Рисунка на асфалт“- В.Хашимова и Д.Иванова

17.06. – Поход до “Юмрука“- В.Хашимова и Д.Иванова

18.06. – “Математиката лесна и интересна“- В.Хашимова и Д.Иванова

21.06. – „Моята мечтана ваканция“- В.Хашимова и Д.Иванова

22.06. – “Пешеходци на пътя“- В.Хашимова и Д.Иванова

22.06. – ЗИ“Аз уча и играя на английски език“- А.Хаджиева

23.06. – “ Ваканция – УРА“- В.Хашимова и Д.Иванова

 

III б’’ клас

01.06. – 1 юни –„Ден на детето“- Ф.Емин и Дж.Старкова

02.06. – „Аз обичам да чета“ – посещение на училищната библиотека- Ф.Емин и Дж.Старкова

02.06. – ЗИ“Забавен англ.език“-А.Хаджиева

03.06. – “Игри на стадиона“- Ф.Емин и Дж.Старкова

03.06. – ЗИ“Аз уча и играя на английски език“- А.Хаджиева

04.06. – Посещение на къща-музей в град Лозница “Къща на наследството“ – Ф.Емин и Дж.Старкова

07.06. – Екскурзия- Лозница- Велико Търново- Шипка-Етъра – Ф.Емин и Дж.Старкова

08.06. – “В страната на математиката“- Ф.Емин и Дж.Старкова

08.06. – ЗИ“Забавен англ.език“-А.Хаджиева

09.06. – „ В страната на математиката“ ,“Среща с любим учител“- Ф.Емин и Дж.Старкова

09.06. – ЗИ“Аз уча и играя на английски език“- А.Хаджиева

10.06. – “В страната на математиката“- Ф.Емин и Дж.Старкова

11.06. – Мини Мастършеф – сандвичи- Ф.Емин и Дж.Старкова

14.06. – “Четене сред природата“- Ф.Емин и Дж.Старкова

14.06. – ЗИ“Забавен англ.език“-А.Хаджиева

15.06. – Изпращане на IV клас-Ф.Емин и Дж.Старкова

15.06. – ЗИ“Аз уча и играя на английски език“- А.Хаджиева

16.06. – “Рисунка на асфалт“- Ф.Емин и Дж.Старкова

17.06. – Поход до “Юмрука“- Ф.Емин и Дж.Старкова

18.06. – “В страната на математиката“- Ф.Емин и Дж.Старкова

21.06. – “Моята мечтана ваканция“- Ф.Емин и Дж.Старкова

22.06. – “Пешеходци на пътя“- Ф.Емин и Дж.Старкова

22.06. – ЗИ“Аз уча и играя на английски език“- А.Хаджиева

23.06. – “ Ваканция – УРА“- Ф.Емин и Дж.Старкова

 

 

 

ДИРЕКТОР: АНТОАНЕТА СТОЯНОВА

 

 

                                                  НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. ЛОЗНИЦА

 

                                                                 ЗАПОВЕД

 

                                                                                   № РД-28-194 / 11.06.2021 г.

 

На основание: чл.259, ал.1 от ЗПУО и Заповед № РД 09-3472/27.11.2020 г. на МОН

 

 

 

   У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

 

График на допълнителните компенсиращи мерки, занимания по интереси

 

и проектни дейности за учениците от ІV „а“ и ІV „б“ клас за периода

 

15.06.-30.06.2021 г., както следва:

 

 

 

15.06. Поход до язовира.

 

/И.Панайотова,А.Исаева,Х.Шабанова,А.Мехмедова/

 

17.06. Екскурзия с учебна цел до Велико Търново,Шипка,Етъра

 

/И.Панайотова,А.Исаева,Х.Шабанова,А.Мехмедова/

 

22.06. Занимания по интереси.

 

Клуб“Математик“-/И.Панайотова/

 

Клуб“Любознайко“-/А.Исаева/

 

Рисунка на асфалт-/Х.Шабанова,А.Мехмедова/

 

23.06. Арт работилница

 

/И.Панайотова,А.Исаева,Х.Шабанова,А.Мехмедова/

 

24.06. Клуб“Математик“- /И.Панайотова/

 

Клуб“Любознайко“-/А.Исаева/

 

Щафетни игри-/Х.Шабанова,А.Мехмедова/

 

25.06. Посещение на пречиствателна станция

 

/И.Панайотова,А.Исаева,Х.Шабанова,А.Мехмедова/

 

28.06. Клуб“Математик“- /И.Панайотова/

 

Клуб“Любознайко“- /А.Исаева/

 

Рисунка в парка-/Х.Шабанова,А.Мехмедова/

 

29.06. Клуб“Математик“- /И.Панайотова/

 

Клуб“Любознайко“- /А.Исаева/

 

Посещение на Хладилна база – /Х.Шабанова,А.Мехмедова/

 

30.06. Поход до хижа „Младост“

 

/И.Панайотова,А.Исаева,Х.Шабанова,А.Мехмедова/

 

 

 

 

Директор: Антоанета Стоянова

No Comments

x