Уважаеми родители,

През учебната 2020/2021 година към задачите на образователната система се прибавя още една – да опазим живота и здравето на учениците и работещите в училищата, в условията на продължаваща пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID 19.
В НУ „В.Левски” сме взели мерки да направим училището максимално безрискова среда, следвайки насоките на Министерството на образованието и на Министерството на здравеопазването.
Създадени са условия за дезинфекция, за спазване на лична хигиена, график на учебните занятия, който ограничава контактите на учениците от различни паралелки, правила за движение в коридорите, за влизане и излизане от училище. В училище ще работи медицинско лице в дните вторник, четвъртък и петък.
Във връзка със сериозното предизвикателство – обучение в условията новия вирус, бихме желали да Ви запознаем с нашите очаквания за съдействие от Ваша страна.
Основна отговорност на всеки родител е да не води/пуска детето си на училище, ако то има грипоподобни симптоми. В такъв случай се обръщайте към личния лекар за указания и лечение.
В случай, че такива симптоми се проявят, когато детето Ви е в училище, за него ще се погрижи медицинският специалист, който ще Ви се обади Ако мед.лице отсъства, ще се обади класният ръководител или учител в ГЦОУД. Вие трябва по възможно най-бързия начин да вземете детето си от училище, като спазвате указанията, които ще Ви бъдат дадени.
Връщането на ученика в училище след боледуване, независимо от диагнозата, става след представянето на медицинска бележка от личния лекар. Молим Ви да уведомявате класния ръководител в деня, предхождащ завръщането на детето Ви в училище, с цел заверка на купон.
На училище ученикът трябва да идва с маска, която трябва да носи в коридорите и общите помещения, по сега действащите здравни правила. Осигуряването на тези маски са Ваша отговорност. От училището ученикът може да получи маска при необходимост, като се надяваме това да е по изключение.
В НУ „В.Левски” са осигурени дезинфектанти за ръце, топла вода и течен сапун. Желателно е, за удобство, ученикът да има дезинфектант/ мокри дезинфекциращи кърпички за ръце в малка разфасовка. Осигурени са и сухи кърпи за бърсане на ръце, но опитът показва, че те не се използват рационално и са необходими огромни количества за осигуряване на нуждите. Ще Ви бъдем благодарни, ако осигурите и сухи кърпи на Вашите деца.
Ученици ще излизат в двора на училището само с учител.
Закуската и обедното хранене са по график в столовата за учениците от I до ІV клас, при спазване на здравните изисквания.
При подходящи условия учителите ще могат да провеждат часове на открито, в двора на училището или в близкия парк. Часовете по ФВС ще бъдат на открито винаги, когато атмосферните условия позволяват това.
Всички ученици ще бъдат запознати с правилата за безопасност, като изключително силно разчитаме на Вашата подкрепа да ги мотивираме за спазването на тези правила.
Уважаеми родители, винаги сте добре дошли в училище, но сега, спазвайки задължителните правила, се налага да ограничим Вашето физическо присъствие в него. Не се разрешава влизането на родители в сградите на училището, освен при специално разрешение от директора, в случай че обстоятелствата налагат това.
Ползването на административни услуги, като получаването на служебни бележки и др., може да става чрез учениците. Вие също можете да ги получите, като ги заявите чрез портиера на централния вход и изчакате на входа тяхното изготвяне. Можете да ги заявите и на имейл nulevski@abv.bg На същия имейл можете да правите запитвания, да давате предложения и мнения.
Желателно е комуникацията с класните ръководители и учителите, както и с ръководството на училището да става изключително по телефона или по електронен път. Повечето родителски срещи ще бъдат също в електронна среда.
При необходимост и предписание на здравните власти може да се наложи преминаване от присъствено обучение в обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР). За целта е необходимо ученикът да има устройство и интернет свързаност. Нека всички имаме готовност, с надеждата, че това, ако се случва, ще бъде по-рядко и за по-кратко време.
В заключение, силно се надяваме, че светът ще се справи с предизвикателството KOVID 19 и ще дойде време, когато ще се върнем към предишната нормалност. В училище ще учим и работим само присъствено, ще възстановим всички събития, сплотяващи училищната общност и безпроблемното общуване в реална среда.
Бъдете здрави! Успешна да е учебната година за всички ученици!
Ръководството на НУ „В.Левски”

No Comments

x