ДО

РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ПРОЕКТ

BG05M2OP001-2.004-0004 „ТВОЯТ ЧАС“

 

 

ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ

 

по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1

 

за период от 01.05.2017 г. до 31.05.2017 г.

 

ДАННИ ЗА УЧИЛИЩЕТО, ОРГАНИЗИРАЛО ПУБЛИЧНИТЕ ИЗЯВИ

Код по админ Име на училище Населено място Община Област
1701711 Начално училище „Васил Левски“ Гр.Лозница Лозница Разград

 

ДАННИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПУБЛИЧНИТЕ ИЗЯВИ

Наименование на извънкласна дейност

Тема на събитието

Ръководител

Тип*

1 Забавен английски език Заключително занаятие Севдалина Хинкова И
2 Английски клуб Заключигтелно занятие Севдалина Хинкова И
3 Арт работилница – «Приложни изкуства» Изложба за 24-ти май Полина Недева И
4 Арт работилница – «Приложни изкуства» Изложба за края на учебната година Полина Недева И
5 Театрално студио Драматизация на приказка Атидже Тупева И
6 Четем,пишем,общуваме

Състезяние «Език,мой роден»

Иванка Панайотова З
7 Полезно и интересно в света на компютрите «Албум за спомен» Айтен Исаева И
8 Четенето, писането-лесно и интересно Състезание Валя Стефанова З

* Обозначете в колоната «Тип» извънкласните дейности по интереси с «И», а извъкласните дейности за преодоляване на обучителни затруднения със «З».

ДАННИ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ИЗЯВИ

На 18.05.2017 г. учениците от Арт работилница „Приложни изкуства“ подредиха в табло свои произведения, посветени на 24 май – Ден на българската просвета и култура и славянската писменост. Таблото беше експонирано във фоайето на НУ“В.Левски“, гр.Лозница, където всички ученици от училището, учители и родители имаха възможност да го видят. Със същото табло децата се включиха и в шествието на 24 май.

 

 

 

На 29.05.2017 година учениците от групата “Четем,пишем,общуваме“участваха в състезание „Език мой роден“.Изявата се проведе в класната стая на четвърти клас.На изявата бяха поканени директор ,учители, родители, съученици на участниците.Състезанието премина в три кръга, като учениците бяха разделени на два отбора и показаха знания и умения по български език и литература. Задачите бяха свързани с решаване на кръстословици, четене с разбиране, отговор на въпрос свързан с текст, подреждане на разбъркани думи в пословици и поговорки.В края на състезанието журито в състав – 1 учител и 2 ученика обяви резултатите. Всички състезатели получиха награди за участието си в изявата.

 

 

 

 

           На 29.05.2017 учениците от група “Полезно и интересно в света на компютрите“ представиха презентации на тема „ Албум за спомен“, в който бяха комбинирани различни видове файлове представляващи рисунки и снимки от живота им в училище през четирите учебни години. Гостите бяха особено заинтригувани от техните рисунки, като предизвикаха много усмивки в залата. Снимките бяха от различни моменти от живота на учениците. Те предизвикаха много приятни спомени не само сред тях, но и сред гостите.

 

           На 29.05.2017г учениците от група „Четенето, писането –лесно и интересно“

участваха в състезание по български език и литература. Изявата се проведе в класната стая на втори клас. Учениците бяха разделени на два отбора и показаха знания и умения по български език и литература. Задачите бяха свързани с отговор на въпрос към даден текст, подреждане на разбъркани думи в изречение.В края на състезанието журито състоящо се от двама родители обяви резултатите.Всички състезатели получиха награди за участието си в изявата.

 

 

 

На 30.05.2017 година учениците от групата «Забавен английски език» проведоха заключително занятие под формата на открит урок. В занятието се включиха и ученици от групата «Английски клуб». Присъстваха ученици ог 3 и 4 клас, председателя на Съвета «Твоя час», учители. Учениците разказваха за себе си за нещата, които харесват и не харесват, любими учебни предмети, певци, спорт и игри. Драматизираха английски вариант на приказката „Трите прасенца“.Пяха английски детски песни.Четвъртокласниците се включиха, като разказваха за своите родители, за официални и традиционни празници, които празнуват със семействата си. зявата е отразена в сайта на НУ“Васил Левски“ град Лозница.

.

На 31.05.2017 г участниците от групата „Английски клуб“ взеха участие в празничната програма на училището за закриване на учебната година, която се проведе в читалище „Пробуда“. Пред многобройна публика от ученици, родители, учители и общественост, ученици от „Английски клуб“ се изявиха със сценка “Познай предмета“. През учебната 2016/2017година учениците изготвиха с различни материали табла по проект „Твоя час“ – Празници, Моето ежедневие, Детството на моите родители. Таблата бяха изложени във фоайето на училище.

 

 

На 31.05.2017 г. участниците в групата Арт работилница „Приложни изкуства“ подредиха цялостна изложба от произведения, изработени през учебната година във фоайето на читалище „Пробуда“ гр.Лозница. Изложбата беше по повод закриване на учебната година. Експонатите бяха предложени на вниманието на всички ученици от училището, учители, родители и гости на събитието.

 

 

На 31.05.2017 година учениците от групата по «Театрално студио» представиха на тържеството за закриването на учебната година, проведено в читалище «Пробуда» в град Лозница, драматизация на приказката « Дядо и ряпа» . Приказката беше представена пред публиката в два варианта: съвременен вариант и музикална драматизация. Талантливите малки артисти показаха завидни артистични умения.

 

No Comments

x