Учениците от 2 “а” и 2 “б” класове с кл. р-ли Иванка Панайотова и Любомира  Калудева проведоха иновативен урок в часа по Технологии и предприемачество. Целта на урока беше запознаване с различните видове материали ( дърво, метал, пластмаса, хартия) и начина за тяхното прилагане в изработването на къщички и хранилки за птици, в направата на които се включиха и родители. Учениците работиха с желание и останаха доволни и щастливи, когато видяха, че къщичките са закачени в двора на училището.

No Comments

x