За нас

В училището се обучават ученици на възраст
от 7 до 11 години.

Работа по проекти

Училището участва в Европейски проекти, проекти и програми на МОН и Община Лозница.

Към фондация „Четири лапи”

„Твоя час“

„Детска полицейска академия“

Проект по ПМС 129 за допълнителни средства за ФВС

Проект”Студентски практики”- 1 обучен студент

”Ремонт и реконструкция на спортни площадки”;

Upcoming Events

Kidzo mission is to provide affordable, high-quality early education and childcare services for working families to ensure every child.

Feature Images

11 Dec

Kids Days Drawing Event

14:30 - 17:00

13 Nov

Father’s Day Event

14:30 - 17:00

26 Sep

Mother’s Day Event

14:30 - 17:00

17 Dec

Independent Day Events

18:30 - 17:00

Animation one
Animation tpp Right
Animation Two
Animation Three
x