Ръководство:

Директор: Антоанета Стоянова  Василева– магистър, Начална училищна педагогика, ІІ ПКС

Заместник – директор: Нели Василева Станева – магистър, Начална училищна педагогика, IV ПКС

 

Учители начален етап:

 • Фатме Емин-  бакалавър, старши учител, Начална училищна педагогика, ІV ПКС
 • Анифе Салиева  – бакалавър, старши учител, Предучилищна и начална училищна педагогика, IV ПКС
 • Полина Недева-  бакалавър, старши учител, Начална и предучилищна педагогика, Руска филология, ІV ПКС
 • Атидже Тупева-  бакалавър, старши учител, Начална училищна педагогика, ІV ПКС
 • Айлин Мустафова / Али Булут –  бакалавър,  старши учител, Начална училищна педагогика , V ПКС
 • Севдалина Хинкова-  бакалавър, старши учител, Начална училищна педагогика и английски език, ІV ПКС
 • Иванка Панайотова- бакалавър, старши учител, Предучилищна и начална училищна педагогика, ІV ПКС
 • Любомира Калудева-  бакалавър, учител, Предучилищна и начална училищна педагогика, V ПКС
 • Айсел Хаджиева – магистър, старши учител, Предучилищна и начална училищна педагогика, Английски език, ІV ПКС

Учители в групи за ЦОУД начален етап

 •  Валя Стефанова – магистър, старши учител, Начална училищна педагогика, ІІ ПКС
 •  Айтен Исаева- магистър, старши учител, Предучилищна и начална училищна педагогика, ИКТ, ІV ПКС
 • Вероника Елисеева- магистър, учител, Предучилищна и начална училищна педагогика, Социална педагогика, ІV ПКС
 • Хава Шабанова- магистър, учител, Иновации в детската градина и началното училищното обучение, IV ПКС
 • Десислава Йорданова- бакалавър, учител, Съвременни образователни технологии в детската градина и началното училище, V ПКС
 • Анифе Въчева – бакалавър, учител, Предучилищна и начална училищна педагогика, IV ПКС
 • Айтен Мюсрефова – бакалавър, старши учител, Начална училищна педагогика, V ПКС
x