Начално училище „Васил Левски” гр.Лозница дневен режим на институцията за учебната 2022/ 2023 година  виж тук ДНЕВЕН РЕЖИМ 2022г.-2023г.

x