За нас

Местоположение

НУ “Васил Левски” се намира в центъра на града, в близост до много обществени сгради и културни институции. В него се обучават ученици на възраст от 7 до 11 години. 

 

Animation one
Animation two
Animation Three
Animation Four
feature_img_videos

По традиция всяка учебна година се провеждат конкурси за рисунка и литературна творба по случай патронния празник 19 февруари.

Учениците от НУ “Васил Левски” участват  в математически  и литературни състезания, конкурси и турнири от общоградски, регионален и национален мащаб и заемат едни от челните места. 

Animation top left
Animation left buttom
center top
right buttom

Need a Teacher

Kidzo mission is to provide affordable, high-quality early education and childcare services for working families to ensure every child.

Junior Teacher

Dan Bergeron

Mathematics

Instructor

Roshan Bhula

English Literature

Senior Teacher

Jessica Hamel

General Knowledge

Animation One
Animation two
Animation Three
Animation Four
Animation Five
x