Работа по национални програми:

– Национална програма „Без свободен час” модул  „Без свободен час в училище”

– Силанизиране на детските зъби за предпазване от кариес

-НП „Осигуряване на училищни шкафчета“

-НП“ Система за национално стандартизирано външно оценяване“

– Схема“Училищно мляко“ и „Училищен плод“

-„Изграждане и развитие на безжични мрежи за нуждите на държавните и общинските училища 2019г.”

-Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“

-Национална програма „Иновации в действие“

-НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“

-Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“: Модул 4 „ Библиотеките като образователна среда“;  Модул 5                          „ Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“

x