ПЪТ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

             На  01.октомври.1908 година в село Кубадън гостоприемно отворило врати ново училище. То е построено за удивително кратко време – от края на пролетта до есента на 1908 година. Училището било създадено единствено с усилията на местното население – потомци на българи –балканджии. Те се установили в селото от търновско, севлиевско, габровско и троянско, като първите 25 семейства се установили на връх великден през 1907 година. На другата година броят на преселените семейства нарастнал на 80. Населението което идва от балкана се отличавало със своята по-висока култура, носело заряда на революционните традиции на своя роден край, съхранявани столетия наред в борбата срещу османското робство. Бързото изменение на обществено политическия живот в селото след идването на заселниците, нуждата от просвета за своите деца накарало тези корави българи да извършат своето свято дело.

             Труден бил пътя на построяването. На общо събрание селяните решили да съберат от всеки парични средства, а всеки женен бил задължен да докара по две коли камъни, по 60 керпича и да работи по два дни безплатно при построяването на сградата. За кратко време училището било построено и отворило врати за първи учебни занятия с 87 ученика от първо до четвърто отделение.  Учителите били двама – Пенчо Кючуков от село Кубадън и Величко Чакъров от град Разград.

             Училището представлявало едноетажна постройка, основите са от местен камък с три реда цокъл, стените керпич, покрива с обикновени керемиди. Големи са заслугите на училищния настоятел михаил иванов, с чиито организаторски способности и лично ръководене било възможно построяването на училището.

             През 1934/1935 година станало сливане на началния и прогимназиалния курс. Образувало се – средищно народно основно училище с директор Гено Бобев. През същата година се изготвил план за нова училищна сграда, а през 1939 година учебните занятия започнали в нея. Тя се смятала за най-модерната в околията.

             През 1940г. Учителския съвет под ръководството на средищния директор гено бобев решава училището да носи името на „княз симеон търновски”.за учебната 1940/41 година учебните занятия се водят в новата учебна сграда.

             На 25.септевмри.1946 г в с.Лозница, търговищка околия, учителския съвет при средищно народно основно училище съвместно с местния отечественофронтовски комитет се събират на заседание за преименуване на училището. Духът на новото време налага преименоване на всички културни институти, носещи имена на царската династия. Съветът решил средищното народно училище в с.Лозница от „Княз Симеон Търновски” за вбъдеще да се именува на най- смелия борец и пръв радетел за народна република – „Васил Левски”.

             За началото на учебната 1961/62 година за директор на училището е назначен Борис Николов. През този период се завършили и някои строителни дейности-мозайката по коридорите и столовата, подравняване на изкопите около сградата.

             През 1962/1963 година в същата сграда са се открили и две селскостопански паралелки, които две години по-късно се отделели в нова сграда.

             През 1975/1976 година средния курс се отделил като самостоятелно училище. За директор на началното училище е била назначена Мария Петрова Златева.

             Пре3 м.май 1998 годинатържествено е открит бюст-паметник на първия учител в училището пенчо кючуков със средства дарени от неговия внук Георги Минчев.

             От 01 август 1998 година г-жа Мария Петрова е освободена от длъжността директор на училището, поради навършване на пенсионна възраст, и от учебната 1998/1999 г.действащ директор на училището е Антоанета Стоянова Василева.

             През 2001/2002 учебна година броя на учениците нараства, защото се закрива началното училище в с.Ловско. С оглед преместването на учениците се налага да бъде направен ремонт на класните стаи. Средствата са  дарени от родителите на учениците, а една част от тях е осигурена от община Лозница.

             В навечерието на 3 март 2004 година в училището се откри първият кабинет по информатика с 10 нови компютърни конфигурации, дарени от общинска администрация гр.Лозница.

             През 2006/2007 учебна година по решение на общинската сесия в училището започват да се обучават  учениците от село синя вода. В училище се въвежда целодневното обучение протичащо в два блока/сутрин часове от задължителната подготовка, задължителноизбираемата и свободноизбираемата подготовка, а след обяд часовете за отдих, самоподготовка и дейности по интереси/.

             През май,2011г. Антоанета Стоянова-директор на училището бе удостоена с почетно отличие ”Неофит Рилски” за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета.

             В  навечерието на 19 февруари 2011г.  Денят в който България отдава почит и уважение към големия българин Васил Левски  в двора на училището се откри бюст-паметник на апостола на свободата Васил Левски  изработен от скулптурката Лиляна Георгиева. Гости на тържеството бяха областният управител г-н Валентин Василев, кмета на община Лозница г-н Айхан Хашимов, началника на РИО-Разград г-жа Петя Димитрова, началник отдел образование г-н Бюрхан Караджов, началник на ру полиция г-н Бисер Стефанов, началник пбзн г-н Диян Хинков, колеги директори на училища и детски градини, директор на ОДК-Лозница г-жа Светла Миланова, председателят на нч пробуда г-н Георги Минков, г-жа Теодора Конова-председател на ун, бившият директор на училището г-н Борис Николов, бивши учители и служители.

             През 2009 година училището бе включено в проект  „Обновяване и оборудване на образователна инфраструктура в община Лозница за качествено образование и социално включване” по оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013г. Благодарение на нея се ремонтира, обнови и санира сградата на училището, изпълниха се енергийни мерки, създаде се достъпна архитектурна среда и се осигури качествен и ефективен образователен процес чрез предоставените 10бр.компютърни конфигурации, 1бр.преносим компютър, 1бр.скенер, 1 бр.мултимедийна техника, копирна машина и екран за презентиране.

             През годините материалната база в училище се обновява и подобрява със собствени средства благодарение на делегирания ни бюджет. Изцяло е отримонтирана допълнителната сграда към училището-с подменена покривна конструкция, поставена нова дограма на врати и прозорци, поставена изолация на тавана, облицовка на външно остъкление, изградена е голяма площадка пред входа на училището, поставена е метална входна врата пред централния вход на училището, има изградено външно видеонаблядение, поставен е външен и вътрешен парапед за хора с увреждания, отремонтирани са външните стълби на двата входа на училището, като е поставен парапет.

             Има изградени два компютърни кабинета, обновен  лекарски кабинет, богат училищен библиотечен фонд.  Отремонтирана е училищната кухня и столова.

             Изградени са вътрешни тоалетни – за момичета и момчета, външният и вътрешен интреиор на училището е променен.  

             Класните стаи са обурудвани с компютри и мултимедийни проектори, обновени са чиновете на учениците, учителските бюра, дъските за писане, подиумите, паркета. Има ново обзавеждане на учителската стая и дирекцията, подменена е настилката във физ.салони, поставени са  антипаник брави  на двата входа на училището.

             По национални програми и проекти се подобрява и обогатява офис техниката в училище. Всеки учител разполага с лаптоп, а много от учениците с таблети. Има свободен достъп до интернет, както за персонала да така и за учениците.

Need a Teacher

Kidzo mission is to provide affordable, high-quality early education and childcare services for working families to ensure every child.

Junior Teacher

Dan Bergeron

Mathematics

Instructor

Roshan Bhula

English Literature

Senior Teacher

Jessica Hamel

General Knowledge

Animation One
Animation two
Animation Three
Animation Four
Animation Five
x